Solidarność Wielkopolska - Zapomniane powstanie
Zapomniane powstanie
Wtorek 27 grudnia 2011

Dzisiaj, 27 grudnia przypada 93. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które po klęskach wcześniejszych polskich zrywów przeciw zaborcom zakończyło się zwycięstwem i przyłączeniem znacznej części ziem Wielkopolski do odradzającej się po latach zaborów Rzeczpospolitej. Powinniśmy być z niego dumni i dawać temu wyraz. Najchętniej dajemy wyraz naszemu rozgoryczeniu: że jesteśmy niedoceniani, że stolica nam zazdrości zwycięskiego powstania i dlatego o nim cicho, że reszta Polski o nim nie pamięta.

W tym roku będzie inaczej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy Miasta Poznania i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego organizują, oprócz poznańskich, także obchody centralne.
28 grudnia w Warszawie uczczenie rocznicy Powstania Wielkopolskiego - o godz. 13 uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a po niej złożenie kwiatów na mogiłach Powstańców Wielkopolskich na Wojskowym Cmentarzu przy ul. Powązkowskiej.
Zatem usłyszy o tym większa część Polski. A jaka jest świadomość i wiedza na ten temat wśród samych Wielkopolan i Poznaniaków? Ile osób uczestniczy w ostatnich latach w obchodach rocznicy w Poznaniu? W ilu oknach naszych domów pojawia się tego dnia flaga narodowa? Pokażmy wreszcie, że nam samym na tej pamięci zależy.
W Poznaniu, jak co roku, uroczystości rocznicowe 27 grudnia.
O godz. 10.15 – złożenie kwiatów na mogile gen. Stanisława Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Główna uroczystość przy pomniku Powstańców Wielkopolskich rozpocznie się o godz. 11.00, stamtąd przemarsz do kościoła farnego, gdzie o godz. 12.45 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Bądźmy!
Na pewno będzie Wiara Lecha. Na pewno uczczą pamięć zwycięskiego Powstania, oddadzą hołd i jego bohaterom.
Aby pamięć tę kultywować także wśród najmłodszych, Stowarzyszenie Wiara Lecha organizuje konkurs rysunkowy dla dzieci: „Chwała Bohaterom – Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych”. Zadaniem uczestników w wieku 7-12 lat będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce: 1/ Powstanie Wielkopolskie w moim regionie, 2/ Charakterystyczny element Powstania. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i znajdą się na wystawie.
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu na: http://kibole.wiaralecha.pl
Więcej o obchodach rocznicowych na stronie: www.27grudnia.pl

an