Solidarność Wielkopolska - Zapraszamy każdego, kto popiera nasze postulaty
Zapraszamy każdego, kto popiera nasze postulaty
Poniedziałek 9 września 2013

W związku z ogólnopolską akcją protestacyjną ogłoszoną przez NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum  Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozesłał do członków swojej partii sms-a, w którym zabrania im uczestniczenia w manifestacji 14 września i używania w jej trakcie symboli i znaków PiS (tekst sms-a obok).

- Na wrześniowe dni protestu organizowane przez związki zawodowe do żadnej z partii politycznych nie były wysyłane zaproszenia. A więc teza o zaproszeniu SLD czy tym bardziej Ruchu Palikota (którego zresztą „Solidarność” nie traktuje jako poważnego partnera), i to w sytuacji, gdy PiS również takiego zaproszenia nie otrzymał, jest nieprawdziwa – odpowiada w specjalnym oświadczeniu przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.


- Wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi przyjęliśmy formułę otwartą, zapraszając do udziału każdego, kto popiera nasze postulaty. Zgłosiło się do nas wiele środowisk, organizacji społecznych, inicjatyw obywatelskich, także i partii politycznych. Dlatego od 11 do 13 września, a w sposób szczególny w piątek na scenie przed Sejmem RP, przewidzieliśmy dla każdej z tych grup możliwość zaprezentowania swojej obecności i swoich postulatów. Sobota 14 września to dzień społeczny i dlatego, zgodnie z decyzją międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, na scenie głównej na placu Zamkowym przewidziane są wyłącznie wystąpienia związkowo-społeczne. W tym dniu nie przewidujemy wystąpień polityków.
Zwracam uwagę rzecznikowi PiS, że nie może znać naszych ustaleń, gdyż nie jest członkiem międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego. Tym bardziej jestem zdziwiony jego wypowiedziami. Co więcej, nie znam celu publikowania tego typu treści, ale jednego jestem pewien, że nie pozwolimy żadnym politykom, aby zepsuli nasze dni protestu, tym bardziej że liczymy przede wszystkim na siebie.


Jednocześnie zwracam się z wnioskiem do kierownictwa Klubu Parlamentarnego PiS, aby w trakcie ogólnopolskich dni protestu w Warszawie w dniach 11-14 września klub PiS złożył do laski marszałkowskiej swój projekt zmian w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Będzie to najlepszy sposób politycznego wsparcia naszej obywatelskiej akcji.
Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich, także do członków i sympatyków PiS, którym bliski jest postulat zmiany obecnej władzy - władzy, która jest antyspołeczna, antypracownicza i antyobywatelska: Chodźcie z nami – czas na zmiany. 14 września to nasza wielka szansa – czytamy w oświadczeniu P. Dudy.