Solidarność Wielkopolska - Zaproszenie na konferencję
Zaproszenie na konferencję
Poniedziałek 13 stycznia 2014

Wielkopolski Związek Pracodawców, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz bbw Bildungszentrum zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei Flexiciurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2014 r. o godz. 10.30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52.

Zgłoszenia udziału w konferencji do 16 stycznia 2014 r.: magdalena.urbanska@solidarnosc.poznan.pl, tel. 519-307-361.