Solidarność Wielkopolska - Zasiłek dla opiekunów niepełnosprawnych
Zasiłek dla opiekunów niepełnosprawnych
Poniedziałek 9 stycznia 2017

Nowy rok rozpoczyna się kolejną „dobrą zmianą”. Właśnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Oznacza to, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy stracą prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, od 2017 roku będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

To bardzo istotna zmiana dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Do tej pory, po śmierci osoby niepełnosprawnej, jej opiekun tracił prawo do świadczenia i z dnia na dzień był pozbawiany środków do życia. Z Funduszu Pracy przeznaczamy na to w perspektywie 10 lat ponad miliard złotych, szacujemy, że skorzysta z tego 122 tys. osób - zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Nowe przepisy oznaczają, że osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie przedemerytalne lub prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, jest co najmniej roczne sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną. Trzeba będzie też zarejestrować się w urzędzie pracy.

Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia przedemerytalnego będzie ukończenie co najmniej 55 lat przez kobietę oraz 60 lat przez mężczyznę i legitymowanie się stażem emerytalnym wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

źródło: wpolityce.pl