Solidarność Wielkopolska - Zasłużeni dla Leszna
Zasłużeni dla Leszna
Poniedziałek 11 stycznia 2016

30 grudnia 2015 r. na ostatniej sesji Rada Miasta Leszna – na wniosek Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” - przyznała Krystynie Tomaszewskiej tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna, a Piotrowi Mądremu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Leszna.

Krystyna Tomaszewska jest przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty i Szkolnictwa Wyższego NSZZ ,,Solidarność” w Lesznie i wiceprzewodniczącą Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” Wielkopolska. Wchodzi w skład Rady Oddziału Leszno oraz pełni funkcję delegata na WZD Regionu Wielkopolska. Od blisko 35 lat aktywnie  i skutecznie dba o poprawę jakości pracy nauczycieli i wykładowców oraz pracowników oświaty. Przeprowadza konkursy szkolne o najnowszej historii Polski. Z dużym zaangażowaniem organizowała pomoc powodzianom dotkniętym żywiołem w roku 1998. Organizowała pomoc edukacyjną (książki i podręczniki) do szkół polskich na Litwie.

Piotr Mądry jest aktywnym działaczem gospodarczym i społecznym. Członkiem władz regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2014 r. przyczynił się do powstania Pomnika Żołnierzy Wyklętych, odsłoniętego w Lesznie 1 marca 2014 r. Wniósł także wkład w powstanie Pomnika „Ludziom Solidarności” w 2015 r. Był współzałożycielem „Solidarności” rzemieślniczej  w regionie. Długo i aktywnie współpracuje z leszczyńską „Solidarnością”.

Odznaczenia zostaną wręczone 17 stycznia 2016 r. podczas uroczystych obchodów upamiętniających rocznicę powrotu Leszna do Polski.


bg