Solidarność Wielkopolska - Zasłużeni dla rolnictwa
Zasłużeni dla rolnictwa
Poniedziałek 23 marca 2015

W poniedziałek 9 marca br. w Zajeździe „Dobrodziej” w Krzemieniewie odbyło się spotkanie rolników powiatu leszczyńskiego poświęcone nowoczesnemu rolnictwu. Gościem spotkania była Senator PSL Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która wręczyła odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa.

Wśród wielu rolników indywidualnych oraz pracowników Państwowych Rolnych Spółek Strategicznych  odznaczonych tym najwyższym odznaczeniem resortowym znaleźli się dwaj członkowie wielkopolskiej „Solidarności”: Zbigniew Pietrowicz z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. z Garzyna, przewodniczący tamtejszej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Karol Pabisiak, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Dziękując w imieniu odznaczonych Karol Pabisiak powiedział m.in. że odbiera to wyróżnienie w przekonaniu, iż jest ono wyrazem uznania dla działań Związku NSZZ „Solidarność” na rzecz poprawy funkcjonowania rolnictwa w Wielkopolsce. Zaapelował również do ministra rolnictwa o większą dbałość o interesy rolników borykających się z nieustannymi wahaniami opłacalności swej produkcji.

bg