Solidarność Wielkopolska - Zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską
Zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską
Poniedziałek 28 września 2015

Zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciwko Transatlantyckiemu Porozumieniu w sprawie Handlu i Inwestycji (TTIP), które godzą w podstawowe prawa obywatelskie i zagrażają publicznym usługom, w tym edukacji publicznej!

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się propozycji włączenia usług edukacyjnych w zakres umów handlowych TTIP oraz CETA, negocjowanych na poziomie Unii Europejskiej.

 

Istnieje uzasadniona obawa, że zastosowanie zasad rynkowych w stosunku do edukacji doprowadzi do zintensyfikowania procesu komercjalizacji i prywatyzacji oświaty w Polsce. Umowy handlowe nie powinny ograniczać władz państwowych w zakresie zapewnienia bezpłatnej, wysoko jakościowej edukacji.

Związek domaga się od rządu RP podjęcia jasnego stanowiska podczas rozmów negocjacyjnych, dotyczącego precyzyjnego wykluczenia edukacji z zakresu umów CETA i TTIP.

 

Głosowanie internetowe tylko do 5 października

na stronie www.solidarnosc.poznan.pl