Solidarność Wielkopolska - Ze studentami o prawie pracy
Ze studentami o prawie pracy
Poniedziałek 28 stycznia 2013

Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych ze stosunkiem pracy: zawieranie i wypowiadanie umowy o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne jako alternatywa dla umów o pracę to główne tematy spotkania studentów poznańskich uczelni z przedstawicielami wielkopolskiej „Solidarności”. W arkana prawa pracy wprowadzili studentów Olaf Wiśniewski prawnik ZR oraz Patryk Trząsalski, członek władz regionalnych „S”.
Debata zorganizowana przez NZS Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyła się 17
stycznia br. na Wydziale Chemii UAM.

„Twoje prawa w pracy" to projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów realizowany we współpracy z Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.  Przyświeca mu  idea street law, czyli „prawa na ulicach”, zakładająca przekazywanie wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu jak największej liczbie osób niezwiązanych zawodowo z prawem, co przyczynia się do 

Zdaniem studentów realizacja takiego projektu pozwoli  upowszechniać pozytywne wzorce zachowań promowane przez system prawny, a tym samym przyczyniać się do kształtowania właściwych relacji między pracownikami a pracodawcami na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku. - W czasach, gdy każdego dnia powstają setki nowych firm i przedsiębiorstw, znajomość prawa pracy jest niezbędna. Łatwiej  bronić swoich stanowisk, znając choćby jego elementarne zasady. Niski poziom wiedzy jest często wykorzystywany przez pracodawców. Zależy nam na tym, aby studenci umieli odnaleźć się na rynku pracy niezależnie od kierunku studiów, jaki ukończyli. Chcemy, aeby posiadali wiedzę pozwalającą na ocenę przedstawianych im umów oraz na wybór najkorzystniejszej z nich.

Więcej na
http://www.nzs-uam.poznan.pl

pt