Solidarność Wielkopolska - Żegnamy Antoniego Gawrocha
Żegnamy Antoniego Gawrocha
Wtorek 12 listopada 2019

W wielkim smutku żegnamy naszego Kolegę Gawrocha, b. wieloletniego przewodniczącego pilskiej „Solidarność”, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska oraz członka Komisji Krajowej.

Antoni Gawroch był pracownikiem Stoczni Rzecznej w Czarnkowie, a następnie  Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor. W sierpniu 1980 r. wziął udział w strajku załogi tego zakładu, został członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, a następnie Komisji Zakładowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku  Odosobnienia we Wronkach, później w Gębarzewie, zwolniony został 6 marca 1982 r.

Był działaczem podziemnych struktur „S” w Czarnkowie, organizatorem zbierania składek związkowych, akcji ulotkowych i malowania haseł na murach, kolporterem podziemnej prasy i książek. W latach 80. wielokrotnie przeprowadzano przeszukania jego mieszkania.

W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego „S” w Czarnkowie. W latach 1990-1994 był radnym Miasta Czarnków z listy KO, w  latach 1998-2002 radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy AWS.

W 2018 r. został przez Premiera Mateusza Morawieckiego uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Msza św. za ś.p. Antoniego Gawrocha zostanie odprawiona 13 listopada br. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie przy ul. Kościelnej 1, po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kościuszki.