Solidarność Wielkopolska - Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej - Wyróżnienie dla redaktora naczelnego
Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej - Wyróżnienie dla redaktora naczelnego
Poniedziałek 21 czerwca 2021
Fot. Robert Woźniak

We wtorek 8 czerwca 2021 r. w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło uroczyste wręczenie nagród w tegorocznym Konkursie Dziennikarskim Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Oprócz nagród przyznanych w czterech głównych kategoriach (Nagroda Gówna, Nagroda Viurtuti Civili, Nagroda im. Wojciecha Dolaty i Nagroda dla Młodych Dziennikarzy) wyróżnienie honorowe „za cenną i wartościową inicjatywę wydawniczą, jaką są „Zeszyty” otrzymał Arkadiusz Małyszka, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej”.  A. Małyszka jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pracownikiem poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznało jury w składzie: dr Jolanta Hajdasz, przewodnicząca Jury, prezes Zarządu WO SDP, prof. dr hab. Wiesław Ratajczak, dr Wiesław Kot, red. Roman Wawrzyniak i red. Aleksandra Tabaczyńska.  Sekretarzem Jury był red. Tadeusz Owczarzak Gran. Nagrodę Główną w tym roku odebrał red. Jan Martini.

Wydawcą nagrodzonych „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, a pierwszy numer powstał we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest to pierwsze czasopismo poświęcone przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce. W szczególności kolejne numery Zeszytów mają przypomnieć i uhonorować tych, którzy aktywnie włączyli się w organizację Związku, przede wszystkim w latach 1980-1981, tworząc komitety założycielskie, komisje zakładowe, komisje koła, którzy wchodzili w skład komisji rewizyjnych, byli delegatami na zakładowe, regionalne czy krajowe zebrania i zjazdy.

 

Więcej o uroczystości z 8 czerwca br. na stronie: https://cmwp.sdp.pl


*****

Nagrodę Arkadiuszowi Małyszce wręcza przewodnicząca jury dr Jolanta Hajdasz.

(am)