Solidarność Wielkopolska - Zjazd bhp-owców w Poznaniu
Zjazd bhp-owców w Poznaniu
Poniedziałek 10 października 2016

W czwartek 6 października 2016 roku w Poznaniu rozpoczął się dwudniowy zjazd koordynatorów ds. bhp struktur regionalnych i branż zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu omawiane są bieżące działania Związku w zakresie BHP. Agnieszka Mińkowska – koordynator Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiła kampanie prewencyjne, w które angażuje się „Solidarność”.

 W kolejnej części spotkania będą omawiane prace Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń oraz najnowsze rozporządzenie BHP w energetyce.

Z uczestnikami zjazdu spotkała się Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

W zjeździe udział bierze Paweł Chabiński – kierownik Wszechnicy SIP.