Solidarność Wielkopolska - Zjazd koordynatorów bhp
Zjazd koordynatorów bhp
Poniedziałek 30 października 2017

W dniach 24 – 25 października br., na zaproszenie Agnieszki Mińkowskiej - koordynatora Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. bhp przyjechało do Poznania ok. 30 regionalnych koordynatorów zrzeszonych w strukturach Związku. W siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska dyskutowano o problemach związanych z ochroną środowiska pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

W obradach udział wzięli m.in. eksperci KK Marzena Flis, Barbara Surdykowska, Sławomir Adamczak  i Wojciech Asterski, a także dr Piotr Nowakowski, specjalista z zakresu ochrony środowiska i Łukasz Chwalisz, psycholog pracy, reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA oraz przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Rozmawiano o zarządzaniu ochroną środowiska w kontekście zadań społecznej inspekcji pracy, o pracach Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych, o powoływaniu komisji antymobbingowych, o europejskim porozumieniu dotyczącym polityki „aktywnego starzenia się”. Eksperci „S” przedstawili również działania na rzecz ochrony pracy podejmowane przez NSZZ „Solidarność” na forum Europejskiego Dialogu Społecznego oraz Radzie Dialogu Społecznego.

Wykładom  towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników spotkania.