Solidarność Wielkopolska - Zjazd w stulecie Polski
Zjazd w stulecie Polski
Wtorek 13 listopada 2018

Podczas  obrad XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, które odbyły się 25-26 października 2018 r. w Częstochowie, wybrano Komisję Krajową oraz Krajową Komisję Rewizyjną na kadencję 2018-2023.

W przeddzień obrad związkowcy modlili się na Jasnej Górze w intencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz jedności narodu. Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który w homilii prosił Boga „o solidarną, choć trudną od pokoleń jedność Polaków”.

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda odczytał akt zawierzenia Związku Matce Bożej.

Otwierając obrady pierwszego dnia przewodniczący KK Piotr Duda witając gości i delegatów powiedział:

– Dzisiaj kulminacja święta NSZZ „Solidarność”. Ten zjazd w Częstochowie jest wyjątkowy. Spotykamy się w 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Doskonale wiemy, że nie byłoby celebrowania tej wspaniałej rocznicy, gdyby nie „Solidarność”, gdyby nie zryw robotników w 1980 r. To również kolejna wspaniała rocznica, 40 rocznica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, bez którego nie byłoby „Solidarności”.

Gośćmi Zjazdu byli: prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, parlamentarzyści oraz osoby zasłużone dla NSZZ „Solidarność”.

– Stojąc przed delegatami, chcę powiedzieć, że cieszę się, iż „Solidarność” uczestniczy w polityce dotyczącej praw pracowniczych, trosce o najsłabszych. Chciałbym, żebyśmy w tym znaczeniu zawsze byli razem, zawsze byli wspólnotą, zrozumieli, jak szukać rozwiązania. Tego życzę „Solidarności”, sobie, następnemu pokoleniu, tego życzę Polsce. Na następne 100 lat i następne stulecia. Panie Boże błogosław ludziom pracy, błogosław naszą Ojczyznę – powiedział prezydent Andrzej Duda

Podsumowanie kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej w czasie ostatniej kadencji przedstawił Piotr Duda.

Przewodniczący KK podkreślił, że mijająca kadencja była przełomowa. Udało się m.in. obniżyć wiek emerytalny i ograniczyć handel w niedzielę. Osiągnięcie tych sukcesów nie było jednak łatwe. Przypomniał, że Solidarność domagała się możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku, ale również po przepracowaniu określonych lat pracy. - Jednak posłowie PiS nie przyjęli przepisów dotyczących możliwości przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy. Nie zapominamy jednak o tym – zapewnił.

Piotr Duda mówił, że ostatnie cztery lata to dynamiczne działania związku w wielu obszarach. Solidarność włączyła się m.in. w debatę o nowej konstytucji. Dzięki działaniom „S” po raz pierwszy w swoim exposé premier rządu powoływał się na artykuł 20 konstytucji, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej. Przewodniczący zaznaczył jednak, że trzeba pracować, aby prawo nie było tylko na papierze. Przykładem zapisów prawnych, które nie funkcjonują, są na przykład te dotyczące traktowania związkowca jako pracownika szczególnie chronionego. Pracodawcy nagminnie zwalniają przewodniczących związku.

W tej sprawie związek doprowadził do spotkania z ministrem sprawiedliwości. Zaowocowało ono powstaniem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, który znalazł się już na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Ustawa ma zwiększyć zakres ochrony pracowników szczególnie chronionych.

I dodał, że „S” zabiega o to, żeby móc odliczyć składkę związkową od podstawy opodatkowania.

- Jesteśmy najbardziej profesjonalnym, największym i najskuteczniejszym związkiem. Dowodem na to jest fakt, że tylko Solidarności udało się doprowadzić do przyjęcia przez sejm i podpisania przez prezydenta trzech obywatelskich projektów ustaw: o emeryturach górniczych, o święcie Trzech Króli i ograniczeniu handlu w niedzielę – podsumował p. Duda.

 

Wybory. Duda po raz trzeci

Piotr Duda po raz trzeci został wybrany Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

– Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maksa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele mnie to kosztowało, a także moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maksa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie uchwała programowa – zadeklarował P. Duda dziękując delegatom za tak duże poparcie.

Delegaci wybrali również Komisję Krajową, w której skład wchodzi  56 delegatów oraz  przewodniczący zarządów regionów, przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Wybrano także Krajową Komisję Rewizyjną.

*****

Wielkopolską „Solidarność” we władzach Związku reprezentują: w Komisji Krajowej - Jarosław Lange, Piotr Olbryś, Marek Boiński, Piotr Łusiewicz, Adam Dopierała i Ewa Zydorek (która weszła w skład Prezydium KK, gdzie kolejną kadencję będzie pełniła funkcję Sekretarza) oraz w KKR - Zbigniew Adamczak.

Źródła: tysol.pl, prezydent.pl