Solidarność Wielkopolska - Złoty Krzyż Honorowy dla Karola Pabisiaka
Złoty Krzyż Honorowy dla Karola Pabisiaka
Poniedziałek 20 września 2021

11 września br. w Spółce Hodowla Zwierząt Zarodowych „Osowa Sień” odbyły się Dożynki Firmowe. Po Mszy św. dziękczynnej, odprawionej w Kościele w Przyczynie Górnej, pracownicy, Zarząd oraz zaproszeni goście zebrali się przy siedzibie Zarządu, by świętować zakończenie żniw.

Uroczystość rozpoczęła się miłym akcentem, podczas którego Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez generała okręgu Włodzimierza Pacelta oraz Prezesa Zarządu Jana Pabierowskiego wręczył Złote Krzyże Honorowe Konsulowi Generalnemu Węgier dr Pala Attili Illes, Dyrektor KOWR Małgorzacie Gośniowskiej-Kola, a także przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Oddział Leszno Karolowi Pabisiakowi. Jak podkreślano Złote Krzyże zostały nadane za umocnienie wiary i patriotyzmu oraz krzewieniu wiedzy historycznej.

Po występach zespołu folklorystycznego i obrzędach dożynkowych, w miłej rodzinnej atmosferze bawiono się do białego rana.

Przybyli goście twierdzili, że te tradycje powinny trwać i być kultywowane w innych rolniczych Spółkach.

bg