Solidarność Wielkopolska - Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS
Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS
Poniedziałek 28 października 2019

Od dnia 23 października 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie z ustawą od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

  • 1229,30 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,20 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Odpis na zfśs (obligatoryjny) – od 1 sierpnia 2019 r.

  • 1271,21 zł – na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
  • 1694,95 zł – na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
  • 169,50 zł – na jednego młodocianego pracownika I rok nauki (odpis 5%)
  • 203,39 zł – II rok nauki (odpis 6%)
  • 237,29 zł – III rok nauki (odpis 7%)

Odpis na zfśs (fakultatywny)

  • 211,87 zł – na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%)
  • 211,87 zł – na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%)
  • 262,72 zł – na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy(zwiększenie odpisu o 7,75%).

solidarnosc.krakow.pl