Solidarność Wielkopolska - Zmobilizujmy się
Zmobilizujmy się
Poniedziałek 27 czerwca 2011
fot. bn

Do 30 czerwca zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia.

21 czerwca w centrach miast  pojawiły się stoliki, przy których związkowcy zbierali podpisy pod tym projektem. Była to już kolejna akcja „Solidarności”.

„Solidarność” chce, aby płaca minimalna, która wynosi obecnie 1386 zł wzrosła do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Według opinii ekspertów propozycja ta nie zagraża budżetowi państwa, a nawet sprawi, że faktyczne wpływy do budżetu będą wyższe. Nie będzie oddzialywać również na sytuację na rynku pracy.

Podpisy cały czas są zbierane. Można to zrobić w Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przy ul. Metalowej 7 oraz w organizacjach zakładowych „S”.

Listę można także pobrać ze strony internetowej www.placaminimalna.pl,  zebrać podpisy w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów i oddać ją w siedzibie ZR.

Ważne! Na liście oprócz imienia i nazwiska musi być pełna nazwa miejsca zamieszkania i pełen nr PESEL. b

b