Solidarność Wielkopolska - Znaczki stanu wojennego
Znaczki stanu wojennego
Poniedziałek 22 września 2014

„Solidarność. Poczta Podziemna w PRL” to tytuł wystawy, która w poniedziałek 15 września została otwarta w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności”.

Filateliści oraz dawni kolporterzy prezentują na niej kolekcję stempli, kopert i znaczków wydawanych w drugim obiegu w latach 80.

Podziemne drukarnie emitowały serie znaczków pocztowych o treściach patriotycznych i antykomunistycznych. Demaskowały fałsz i obłudę rządowej propagandy, unaoczniały starannie ukrywane przez „władzę ludową” zbrodnie popełnione przez nią na narodzie i państwie polskim. Dzisiaj wiemy, że ten front działań opozycji podtrzymywał wolę walki całego społeczeństwa o niepodległość i demokrację.

Wystawę, po której oprowadzają jej organizatorzy, można oglądać do końca września od poniedziałku do piątku w godz.  12.00-15.00.

Prezentację przygotował Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Marcickiewicz, (przewodniczący), Robert Perlicjan i Piotr Koschel (wiceprzewodniczący) oraz Henryk Brzozowski, Dionizy Danielewicz, Ewa Kulewicz, Marian Kulewicz przy współpracy Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Okręgu Poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości.

O historii prezentowanych znaczków opowiadał Henryk Brzozowski, posiadacz jednej z największych kolekcji wydawnictw filatelistycznych tamtego okresu.