Solidarność Wielkopolska - Żółta kartka dla Zarządu Poczty Polskiej
Żółta kartka dla Zarządu Poczty Polskiej
Poniedziałek 13 maja 2019

6 maja w Poczcie Polskiej rozpoczęła się akcja protestacyjna „Żółta kartka dla Zarządu”. Pracownicy założyli żółte kamizelki, do których przypięli znaczki z napisami: „Żądamy podwyżek wynagrodzeń”.

Spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PP z Pracodawcą dotyczące podziału funduszu wynagrodzeń, które odbyło się w Warszawie 30 kwietnia br., nie przyniosło żadnych rezultatów.

Związkowcy domagają się wzrostu płacy zasadniczej o 500 zł w 2019 r. Przedstawiciele Zarządu nie przedstawili żadnych propozycji wynagrodzeń. 

„W związku z brakiem reakcji ze strony Zarządu Poczty Polskiej na nasze stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń, jak również brakiem zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń w 2019 r. /…/, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Zarządowi żądania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 500 zł. Żądanie Związku nie zostało zrealizowane. Wielogodzinne rokowania, które odbyły się 30 kwietnia br., nie przyniosły żadnego postępu. Wobec tego, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej w dniach 6-10 maja 2019 r. przeprowadzimy akcję pod nazwą „Żółta kartka dla Zarządu” – czytamy w komunikacie Prezydium KM.

Do przeprowadzenia tego protestu skłaniają nas również pełne zachwytu i entuzjazmu wypowiedzi przedstawicieli Zarządu, ukazujące się w różnego rodzaju mediach, dotyczące kondycji i rozwoju PP, które w żaden sposób nie przekładają się na poprawę wynagrodzeń i warunków pracy, czy uzupełnienie wakatów – wyjaśniają związkowcy.

Strona Pracodawcy reprezentowana była przez członków Zarządu Poczty Polskiej Tomasza Dąbrowskiego oraz Pawła Przychodzeń, a  „Solidarność” reprezentowali Bogumił Nowicki, Marcin Gallo, Paweł Jędrzejewski, Andrzej Piekarz, Maria Stachowska i Sławomir Steltmann.

PP jest jednoosobową spółka skarbu Państwa, posiada ok. 7,5 tyś placówek w całym kraju i zatrudnia blisko 80 tys. Pracowników spośród których 12 tyś należy do „Solidarności”.

*****

Protest żółtych kamizelek

Marcin Gallo – przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Komornikach

Protest pod hasłem „Żółta kartka dla zarządu Poczty Polskiej” będzie trwał od 6 do 10 maja br.  Chcemy zwrócić uwagę na trudną pracę i marne wynagrodzenia pracowników jednej z największych firm w Polsce. Żądamy wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych objętych ZUZP o 500 zł.

Powody protestu są generalnie dwa. Po pierwsze – obecne stawki rekrutacyjne wynoszą 2500 zł brutto, co uniemożliwia pozyskanie nowych pracowników. Po drugie – zarząd Spółki nie realizuje strategii wzrostu wynagrodzeń i dochodzenia do średniej krajowej, przyjętej przez Radę Nadzorczą. W budżecie na ten rok Zarząd nie przewidział żadnych środków na wzrost wynagrodzeń.

Pracownicy przez cały tydzień pracują w żółtych kamizelkach lub ze znaczkami symbolizującymi przyłączenie się do protestu. Oprócz „S” w akcji uczestniczą członkowie innych związków zawodowych działających w PP, a także pracownicy niezrzeszeni. Na tym etapie nasza akcja nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami dla klientów poczty.

30 kwietnia odbyły się rokowania w tej sprawie, które zakończyły się fiaskiem. Ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje podwyżek. Spisaliśmy jedynie protokół rozbieżności. Pracodawca odmówił złożenia pod nim swojego podpisu. Czekamy teraz na przedstawienie przez pracodawcę kandydatur na mediatorów lub konkretnej propozycji wzrostu wynagrodzeń.

Następną fazą protestu będą pikiety - na początku czerwca br. - przed siedzibą zarządu PP oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Nie wykluczamy również innych rozwiązań, ale mamy nadzieję, że pracodawca nie dopuści do tego, abyśmy musieli sięgać po drastyczniejsze formy protestu.