Solidarność Wielkopolska - Zostanie w naszej pamięci: Jadwiga Wojtasiak
Zostanie w naszej pamięci: Jadwiga Wojtasiak
Poniedziałek 23 listopada 2020

31 października 2020 r. odeszła na wieczną kadencję u Pana ś.p. Jadwiga Wojtasiak, nasza Koleżanka związkowa od 1980 roku. Przez blisko 25 lat (do 2018 roku) była przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracowała w naszej Uczelni przez 51 lat.

Charakteryzowała ją wielka empatia, ofiarność i życzliwość w miejscu pracy oraz w środowiskach społecznych poza Uczelnią, w których podejmowała i realizowała rozliczne inicjatywy. Działała m.in. w ogólnopolskim ruchu na rzecz uspołecznienia spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, biorąc aktywny udział w pracach Podkomisji Sejmu RP ds. zmiany ustawy Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, zakończonych uchwaleniem zmiany tej ustawy. Przez trzy kadencje była ławnikiem   Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Wydziale Rodzinnym. Udzielała się też w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w UP w Poznaniu, pełniąc tam m.in  funkcję skarbnika przez około 20 lat. Również przez kilkadziesiąt lat działała we władzach Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu, będąc m.in. autorką statutu tej Kasy.

Wielokrotnie wybierana (w latach 1984-1987 i 1990-2012) do Senatu Uczelni. Uczestniczyła w pracach wielu komisji uczelnianych i rektorskich. Współtworzyła wiele aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu, w tym zwłaszcza dotyczących praw i interesów pracowniczych.

Była niestrudzoną obrończynią zbiorowych i indywidualnych praw pracowniczych – jako przewodnicząca KZ w latach 1995-2018, a od 2018 r. wiceprzewodnicząca. Twórca wdrożonego kilkadziesiąt lat temu i funkcjonującego nadal systemu zapomóg związkowych zwrotnych dla pracowników znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym czy rodzinnym.

Członek władz regionalnych oraz krajowych Związku, wielokrotna delegatka na Walne Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz członkini Komisji Rewizyjnej tej Sekcji.

Za swą wieloletnią, wszechstronną działalność zawodową, społeczną i związkową została w roku 2019 odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Z wielkim bólem i żalem żegnamy naszą Koleżankę, będzie nam Jej bardzo brakowało.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

 

W imieniu

Uczelnianej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Przewodniczący Marian Pietrzak