Solidarność Wielkopolska - Związek w połączonej skarbówce
Związek w połączonej skarbówce
Poniedziałek 24 listopada 2014

20 listopada w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zakładowych „S” działających w urzędach skarbowych z terenu województwa wielkopolskiego (Poznań, Kalisz, Jarocin).

Dyskutowano na temat przyszłej struktury Związku w urzędach skarbowych, w kontekście planowanej ich konsolidacji i połączenia w jeden podmiot, czyli Izbę Skarbową. W rozmowach uczestniczyli przewodniczący regionów Wielkopolska Południowa – Jan Mosiński oraz Wielkopolska – Jarosław Lange.