Solidarność Wielkopolska - Związki zawodowe dla wszystkich pracujących
Związki zawodowe dla wszystkich pracujących
Poniedziałek 29 sierpnia 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, który zakłada prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych nie tylko – jak to jest obecnie - pracowników zatrudnionych na umowach o pracę, ale też pozostających na samozatrudnieniu, pracujących na ,,śmieciówkach”, a nawet wolontariuszy i stażystów. Wkrótce projekt ma trafić pod obrady Sejmu.

W czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników etatowych jest sprzeczne z konstytucją i prawem unijnym. O zbadanie tej zgodności wystąpiło OPZZ.

Sędzia Marek Zubik, sprawozdawca składu orzekającego powiedział wówczas w uzasadnieniu wyroku, że "skoro konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać".

Wprowadzenie nowych przepisów daje szansę na podniesienie poziomu uzwiązkowienia osób pracujących w naszym kraju. Jak podaje GUS, liczba pracowników należących do związków zawodowych w Polsce wynosi 1,6 mln, co daje 11 proc. spośród wszystkich pracujących. W statystyce niezwykle ,,blado” wypadamy na tle np. Francji, w której uzwiązkowienie wynosi 73 proc., Szwecji – 70 proc. czy Danii – 68 proc.

*****

Największe szanse na przystąpienie do ruchu związkowego będzie miała np. branża sprzątająca, gdzie liczba umów zlecenia jest nieadekwatna do wykonywanej pracy

AD