Solidarność Wielkopolska - Związki zawodowe są potrzebne
Związki zawodowe są potrzebne
Poniedziałek 25 sierpnia 2014

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i powinny działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS badania – „Opinie o związkach zawodowych”.

44 proc. ankietowanych uważa, że działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju. Przeciwnie twierdzi 26 proc. Aż 76 proc. uznaje ich działalność za potrzebną, przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i poprawy wynagrodzeń (12 proc. przeciw) oraz chce ich większego wpływu na decyzje polityków (54 proc.). Przeciwnie twierdzi 23 proc.

Jak pokazuje badanie, tylko działalność „Solidarności” spośród reprezentatywnych central związkowych ma więcej ocen pozytywnych niż negatywnych (37 do 28 proc.). Odpowiednio OPZZ 24 do 26 proc. i Forum ZZ 15 do 21 proc. „Solidarność” ma też najbardziej rozpoznawalnego lidera. Na pytanie czy pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie twierdząco odpowiedziało ponad 60 proc., o Janie Guzie (OPZZ) - 26 proc., a o Tadeuszu Chwałce (Forum ZZ) - zaledwie 8 proc.

Aż 44 proc. respondentów uważa, że działania związkowych central są nieskuteczne. O ich skuteczności przekonanych jest jedynie 33 proc.
Na pytania jak związki zawodowe mogą poprawić swoje notowania respondenci uważają, że powinny podejmować działania na rzecz bezrobotnych (71 proc.), pracowników firm prywatnych (71 proc.), młodych, nienależących do związków zawodowych i zatrudnionych na śmieciówkach (68 proc.). 56 proc. chce też wyjścia związków poza tematykę czysto związkową i podejmowania problemów ważnych dla większości Polaków.

Osoby biorące udział w badaniu wskazały, że związki zawodowe powinny osiągać swoje cele  przede wszystkim przez negocjacje z rządem (63 proc.) oraz przez wprowadzenie we wszystkich firmach układów zbiorowych pracy (57 proc.). Dużo gorzej oceniane są manifestacje. Corocznej ogólnopolskiej manifestacji oczekuje tylko 40 proc., a przeciw takiej formie walki o prawa pracownicze jest 39 proc.

Równie podzielone są opinie co do takich metod, jak wystawienie własnych kandydatów do sejmu (43 proc. za, 34 przeciw), czy stworzenie grupy ekspertów, tzw. gabinetu cieni, który recenzowałby na bieżąco decyzje rządowe (46 do 26 proc.).

Jak pokazuje badanie, respondenci oczekują znaczącej poprawy w komunikacji, głównie za pośrednictwem internetu (strona, facebook) – 64 proc., 51 proc. chce stworzenia związkowej stacji TV. Tyle samo osób chce wydawania tygodnika podejmującego problemy ludzi pracy.

Badanie „Opinie o związkach zawodowych” przeprowadzono w dniach 11-14 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 934 dorosłych mieszkańców Polski.

ml