Solidarność Wielkopolska - Związkowa Europa w Brukseli
Związkowa Europa w Brukseli
Poniedziałek 14 kwietnia 2014

- Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: nie chcemy Europy liberalnej, chcemy Europy socjalnej - rozpoczął swoje wystąpienie Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący „Solidarności” podczas manifestacji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która odbyła się 4 kwietnia w Brukseli. Do stolicy Unii Europejskiej zjechało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy. Polskę reprezentowały OPZZ, Forum ZZ oraz blisko 100-osobowa grupa z NSZZ „Solidarność”. Wśród związkowców „S’ była Agnieszka Mińkowska z Regionu Wielkopolska (na zdjęciu obok).

- Dzisiaj cały ruch związkowy jest tutaj w Brukseli, w stolicy związków zawodowych – mówił dalej Majchrowicz. - Nie chcemy więcej cięć socjalnych. Nie chcemy, aby kryzysem tłumaczono nieudolność rządzących. Jesteśmy tu też po to, aby wykrzyczeć, że chcemy dialogu społecznego. W Polsce on nie istnieje.

Majchrowicz przypomniał, że za kilka tygodni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i trzeba popierać tych, którzy chcą Europy socjalnej. Wcześniej do manifestujących przemawiała szefowa EKZZ Bernadette Ségol i liderzy poszczególnych central związkowych.

Manifestacja zgromadziła blisko 50 tys. demonstrantów i miała na celu zwrócenie uwagi przed wyborami do Europarlamentu, że należy wybierać tych kandydatów, którzy przeciwstawią się obecnej polityce Unii Europejskiej polegającej na cięciach i oszczędnościach, szczególnie w zakresie inwestycji w rozwój gospodarki. To zdaniem związkowców niszczy rynek pracy i zwiększa bezrobocie, głównie wśród ludzi młodych. Coraz większym problemem są też umowy śmieciowe i rozwarstwienie społeczne.

Podczas demonstracji doszło do starć z policją, w których uczestniczyło kilkudziesięciu młodych bezrobotnych dokerów.