Solidarność Wielkopolska - Życzenia nauczycieli dla ministra edukacji
Życzenia nauczycieli dla ministra edukacji
Poniedziałek 21 października 2019

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji minister co roku wysyła życzenia do nauczycieli. Tym razem na nauczyciele postanowili wysłać życzenia ministrowi. Na specjalnie przygotowanych kartkach pocztowych składają serdeczne życzenia spełnienia zobowiązań dotyczących zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, które wynikają z punktu VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., zawartego między Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i rządem.

Akcja pocztówkowa to element kampanii informacyjnej dotyczącej zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. KSOiW NSZZ „Solidarność” od kilku lat mówi o konieczności zmiany systemu wynagradzania nauczycieli oraz zmianie systemu finansowania zadań oświatowych.

W ramach tej akcji zostało wydrukowanych ok. 200 tysięcy pocztówek skierowanych do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, które wysyłają nauczyciele w całej Polsce.