Solidarność Wielkopolska - „Poznaj swoje prawa w pracy”
„Poznaj swoje prawa w pracy”
Poniedziałek 26 marca 2018

Mateusz Walendowski z Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie zajął I miejsce w finale regionalnym  konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, który odbył się 1 marca 2018 r. w Sali Witrażowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Drugie miejsce zajęła Sylwia Pajor z Zespołu Szkół Technicznych w Turku a trzecie Wiktoria Kałużny z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół jak i uczniów. Do rozgrywki finałowej przystąpiło łącznie 34 uczniów reprezentujących 19 szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody laureatom wręczyli Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu oraz Marzena Adamczyk-Pelcer z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Wręczając nagrody Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu dziękując zarówno uczniom jak i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu zwróciła uwagę na niezwykle wysoki i wyrównany poziom prezentowany przez uczestników a także znaczenie konkursów  popularyzujących zagadnienia bhp wśród młodzieży.

poznan.pip.gov.pl