Solidarność Wielkopolska - Coraz więcej strażaków w „S”
Coraz więcej strażaków w „S”
Poniedziałek 13 lutego 2017

Przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej Pożarnictwa Wielkopolski wraz z Działem Rozwoju Związku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w 2016 roku wspólnie pracowali nad powstaniem kolejnych organizacji oddziałowych.

Dzięki współpracy powstało 8 nowych organizacji w komendach powiatowych na terenie Wielkopolski. Udało się stworzyć struktury związkowe w Czarnkowie, Gostyniu, Grodzisku, Obornikach, Rawiczu, Słupcy, Śremie oraz Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Razem zrzeszają około 170 członków NSZZ Solidarność. Jednym z elementów wspierających te działania było szkolenie przeprowadzone przez organizatorów związkowych dla nowo powstałych jak i już istniejących organizacji oddziałowych w Pożarnictwie.

Jak podkreśla obecny Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Pożarnictwa Wielkopolski Tomasz Lewandowski, sukces ten jest możliwy dzięki wieloletniemu zaangażowaniu poprzednich władz Organizacji. Pomimo że wielu nowych członków obawiało się konsekwencji wynikających z przynależności związkowej, nadzieja na polepszenie warunków pracy i płacy zmotywowała ich do aktywnego działania. Przedstawiciele OM są zadowoleni ze współpracy z przełożonymi na różnych szczeblach Pożarnictwa w Wielkopolsce, gdyż dzięki temu łatwiej rozmawiać nawet o trudnych zagadnieniach. Tomasz Lewandowski dziękuje Zarządowi Regionu za wsparcie i realną pomoc we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem NSZZ „Solidarność” w Pożarnictwie.