Solidarność Wielkopolska - www.sprawdzampolityka.pl
www.sprawdzampolityka.pl
Poniedziałek 12 maja 2014

Szanowni Państwo,

NSZZ „Solidarność” rozpoczął kampanię społeczną związaną z wyborami do parlamentu europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r.

Warto wziąć w nich udział i oddać głos na wybranego kandydata. Przedtem jednak warto sprawdzić, jak głosował dzisiejszy poseł lub senator w ważnych sprawach pracowniczych, społecznych i obywatelskich takich jak:  podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat, antypracownicze zmiany   Kodeksu Pracy, wysokość płacy minimalnej,  ograniczenie praw obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach, organizowanie referendów obywatelskich.

Parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych kandydujących do Parlamentu Europejskiego możecie Państwo sprawdzić na stronie www.sprawdzampolityka.pl

Najwyższy czas nauczyć polityków odpowiedzialności za obietnice składane w kampanii wyborczej i ich dotrzymanie w podejmowanych później decyzjach.  

                                                        Z wyrazami szacunku
 

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”