Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Piątek 21 stycznia 2022

Czasopismo wypełnia lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Numer drugi otwiera się na wszystkie regiony NSZZ „Solidarność” funkcjonujące w Wielkopolsce.

Redakcja ma nadzieję, że każdego roku krąg współpracowników czasopisma będzie się powiększał.

Polski Ład- składki związkowe
Piątek 21 stycznia 2022

Polski Ład wprowadził odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie. Skorzystać z odliczenia będzie można w rozliczeniu rocznym za rok 2022. Możliwość skorzystania z ulgi w praktyce oznacza, że wydatkując na składki rocznie 300 zł w ciągu roku, w rozliczeniu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.

Piątek 21 stycznia 2022

Na łamach ,,SW” pisaliśmy o lawinowym omijaniu zakazu handlu w niedzielę nie tylko przez małe sklepy, ale też przez duże sieci hipermarketów i sklepów budowlanych przez podpisywanie przez nie umów na usługi pocztowe. Wywalczone przez ,,Solidarność” wolne niedziele handlowe stały się fikcją.

Piątek 21 stycznia 2022

W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy w celu ochrony najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii oraz cen paliw stałych i płynnych zakupionych do ogrzewania domu.

Piątek 21 stycznia 2022

Pod koniec 2021 r. wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Kwalifikacji Chorób (ICD-11). Oznacza to, że choć WHO nie zakwalifikowała go jako jednostki chorobowej, a jako syndrom wpływający na stan zdrowia pacjenta, to lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie osobom, u których zdiagnozują wypalenie pracą. Pytanie, czy ZUS będzie honorować L4 wystawione na ICD-11?

Piątek 21 stycznia 2022

Akcja Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” w ramach ETUC Youth

Poziom edukacji w zakresie praw pracowniczych rzutuje na naszą codzienność nie tylko w sferze zawodowej, ale też prywatnej. Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwiema sferami jest kluczowe dla naszego zdrowia i ogólnego zadowolenia z życia. Właśnie dlatego Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” postanowiła poprowadzić kampanię edukacyjną dotyczącą spraw pracowniczych oraz mitów i faktów dotyczących związków zawodowych. Akcja jest realizowana w ramach szerszego projektu młodzieżowego komitetu ETUC Youth (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych), którego KSM jest częścią.

1 procent
Piątek 21 stycznia 2022

Podaruj Amekce swój uśmiech wraz z 1%

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich pieniądzach będą decydować inni.

Piątek 21 stycznia 2022

Jerzy Pomin urodził się 6 maja 1943 roku w Poznaniu. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. rozpoczął pracę jako adwokat w Zespole Adwokackim Nr 5 w Poznaniu. W latach 1979 – 1986 był współorganizatorem zbiórek książek, pism i czasopism dla Polaków na Litwie. W latach 1980-1989 organizował wyjazdy wakacyjne dla dzieci członków KIK-u.

Piątek 21 stycznia 2022

Prof. Andrzej Nowakowski pół roku temu przeżył dramatyczny wypadek samochodowy, po którym walczył o powrót do zdrowia. Zmarł 30 grudnia 2021 r. w wieku 73 lat.