Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Piątek 29 października 2021

Postanowienie zabezpieczające.

Działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - która jako najwyższa władza wykonawcza Związku podjęła decyzję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wniosku o ocenę legalności działań Trybunału Niesprawiedliwość UE - postanawiam, jako przewodniczący Związku: Wydać w trybie zabezpieczenia - do czasu rozstrzygnięcia wniosku przez Krajowy Zjazd Delegatów - decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania TSUE!

Piątek 29 października 2021

Pracownicy instytucji budżetowych protestowali 23 października przed gmachem Ministerstwa Finansów i Kancelarią Premiera. Domagają się  12 procentowej podwyżki wynagrodzeń.

Piątek 29 października 2021

12 października br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się sukcesem i zawarciem porozumienia. Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Piątek 29 października 2021

4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie. Chce w ten sposób zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia pracowników handlu, a także upomnieć się o prawo pracowników do niedziel wolnych od pracy.

Piątek 29 października 2021

Aby godnie przygotować obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zapraszamy uczniów i studentów do udziału w konkursie pt.: „40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie wojennym”.

Wolontariusze w VW sadzili las
Piątek 29 października 2021

20 października pracownicy Volkswagen Poznań wzięli udział w akcji sadzenia lasu w Czerniejewie k. Wrześni. Uczestniczyły w niej całe rodziny wraz z dziećmi. Przy wsparciu Nadleśnictwa Czerniejewo zasadzono 3016 drzewek.

Piątek 29 października 2021

W dobie pandemii coraz więcej formalności załatwianych jest przez Internet. Nie tylko spraw urzędowych, ale także dotyczących relacji pracodawcy z pracownikiem. Wiele dokumentów przesyłanych jest w formie elektronicznej. Pojawiło się także pytanie, czy umowę o pracę można wypowiedzieć, wysyłając e-mail?

Piątek 29 października 2021

Zwracamy się do członków NSZZ "Solidarność" z gorącym apelem o pomoc dla Maksymiliana.

Maksiu ma 10 lat i od lutego  2021 roku toczy heroiczną walkę z guzem mózgu (gwiaździak włosowatokomórkowy WHO G1). Mama Maksia jest pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Gostyniu i członkiem NSZZ "Solidarność".

Piątek 29 października 2021

W czerwcu tego roku prof. Andrzej Nowakowski uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Przeszedł wiele operacji ratujących życie. Nadal przebywa w szpitalu. Teraz przed nim długa rehabilitacja i czas, abyśmy pokazali naszą solidarność.