Solidarność Wielkopolska - „S” chce spotkania z premierem
„S” chce spotkania z premierem
Poniedziałek 23 kwietnia 2012

Piotr Duda chce przekazać D. Tuskowi projekty ustaw regulujących sytuację na rynku pracy przygotowane przez NSZZ „Solidarność”. W liście przesłanym do premiera zaproponował premierowi spotkanie w tej sprawie 8 maja br.

Zgodnie z zapowiedziami „S” przygotowała projekty ustaw dotyczące pracy tymczasowej oraz oskładkowania tzw. umów śmieciowych. Zdaniem przewodniczącego to kluczowe akty prawne, których wejście w życie korzystnie wpłynęłoby zarówno na sytuację pracowników, jak i kondycję systemu ubezpieczeń społecznych. 

„Ustawa dotycząca pracy tymczasowej pozwoli wyeliminować takie nadużycia, jak m.in. zastępowanie pracowników stałych pracownikami tymczasowymi. Drugi przygotowany przez nas akt prawny pozwoli rządowi wymiernie poprawić sytuację finansową systemu emerytalnego, przez zwiększenie wpływów ze składek od umów cywilnoprawnych. Zmieni również obecny nieracjonalny i niesprawiedliwy system zróżnicowania obciążeń składką ubezpieczeniową, który powinien być podporządkowany zasadzie: równa składka od równego dochodu niezależnie od źródła jego pochodzenia” - przekonuje przewodniczący. 

Zdaniem przewodniczącego decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia jest przedwczesna i nieprzygotowana. Komisja Europejska w Białej Księdze dotyczącej bezpiecznych i stabilnych emerytur przestrzega przed pochopnymi krokami w tak delikatnej materii, jak wiek emerytalny.

Tymczasem jak pisze P. Duda: „Oprócz pracy do 67 roku życia Pański rząd nie proponuje nic lub prawie nic, co pomogłoby pracownikom w wydłużaniu ich aktywności zawodowej. Zamiast tego mamy przyzwolenie na „śmieciowe” stosunki pracy czy drastyczne różnice w opodatkowaniu pracy”.