Solidarność Wielkopolska - 25 lat na zielono
25 lat na zielono
Poniedziałek 23 czerwca 2014
Fot. A. Dolska

Przed tygodniem na terenie MTP odbyła się konferencja ,,Osiągnięcia i wyzwania dla ochrony środowiska w Polsce” z udziałem ministra środowiska Macieja Grabowskiego.

W specjalnie przygotowanym wystąpieniu, podsumowując działania na rzecz środowiska w ostatnich 25 latach,  mówił przede wszystkim o tym, co udało się dokonać. Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu omawianego okresu dwukrotnie wzrosła powierzchnia parków narodowych, a 7-krotnie zmalała emisja szkodliwych pyłów. Jesteśmy też wyjątkowych państwem, które w konstytucji ma zapis o ochronie środowiska.

Radosław Gawlik, uczestnik Okrągłego Stołu ds. ekologii ze strony ,,Solidarności” wspominał atmosferę obrad sprzed 25 lat.

- Jako podstolik ekologiczny zgłosiliśmy 28 postulatów, z czego 27 było społecznych, a jeden dotyczył elektrowni jądrowej - wspominał R. Gawlik. - To była sprawa Żarnowca i jedyny postulat, którego nie udało nam się załatwić.

Podczas konferencji sporo mówiono o polityce ekologicznej państwa,  dyrektywach unijnych dotyczących ochrony środowiska i ich realizacji w kontekście Polski, a także o ruchach ekologicznych. Nie pominięto również tak ostatnio dyskutowanych kwestii farm wiatrowych i gospodarki odpadami.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przy udziale MTP. 

AD