Solidarność Wielkopolska - 28 czerwca 2016 r. - program obchodów
28 czerwca 2016 r. - program obchodów
Poniedziałek 27 czerwca 2016
Składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych: przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski ul. 28 Czerwca 1956 (godz. 6.00),  w Politechnice Poznańskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej (godz. 8.00),  przy ZNTK S.A., ul. Robocza (godz. 9.00),  d. zajezdni MPK, ul. Gajowa (godz. 10.00),  przy pomniku adwokatów - obrońców oskarżonych w procesach politycznych, ul. Stanisława Hejmowskiego (13.00).
Godz. 11.00 - Uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28 - 30 czerwca 1956 r. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - ul. Kochanowskiego.
Godz. 14.15 - Uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski-Poznań S.A. 
Godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 zamówiona przez Zarząd Regionu Wlkp. NSZZ „Solidarność” oraz Komitet Obchodów Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca ‘56 - Kościół oo. Dominikanów.
Godz. 20.30 - uroczystości przy Pomniku Poznańskiego Czerwca ’56. 
Godz. 22.00 - multimedialne widowisko „Czerwiec ’56” - pl. A. Mickiewicza.