Solidarność Wielkopolska - 3/4 Polaków chce referendum
3/4 Polaków chce referendum
Poniedziałek 26 marca 2012

Z marcowego badania CBOS wynika, że podwyższenie wieku emerytalnego budzi silny opór społeczny. Przeciw podniesieniu do 67 lat wieku emerytalnego mężczyzn jest 84 proc. dorosłych Polaków (przy czym 64 proc. zdecydowanie odrzuca tę propozycję). Przeciwnych podwyższeniu do 67 lat wieku emerytalnego kobiet jest aż 91 proc. badanych (w tym 75 proc. – zdecydowanie).

Wniosek NSZZ „Solidarność” o przeprowadzenie referendum w kwestii podniesienia wieku emerytalnego popiera trzy czwarte badanych (74%). Zwolennicy referendum przeważają we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych oraz w elektoratach wszystkich najważniejszych partii politycznych.