Solidarność Wielkopolska - 30. rocznica wyborów czerwcowych
30. rocznica wyborów czerwcowych
Poniedziałek 10 czerwca 2019

W 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, wicewojewoda Aneta Niestrawska wręczyła medale imienia Witolda Celichowskiego wielkopolskim działaczom niepodległościowym. Uhonorowane osoby 30 lat temu walczyły i pracowały na zwycięski wynik wyborczy. Prowadziły działania na rzecz odzyskania niepodległości i suwerenności państwa. Medale pamiątkowe przyznane przez wojewodę Zbigniewa Hoffmanna odebrali: Olgierd Baehr i Henryk Krzyżanowski.

- Dziś w tym gronie świętujemy 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Wybory, które były wynikiem porozumienia między przedstawicielami władzy komunistycznej a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu - powiedziała wicewojewoda. Odniosła się także do zmian, które w konsekwencji umożliwiły wejście ludziom PZPR do rządu i parlamentu, mimo wyraźnego sprzeciwu społeczeństwa. - Kiedy odkrywane zostają kolejne karty wydarzeń z 1989 roku możemy zaobserwować, iż wybory, które miały przywrócić w Polsce pełną wolność, stały się narzędziem komunistycznego aparatu partyjnego, który mimo klęski w pierwszej turze wyborów wymusił na opozycji zmiany ordynacji wyborczej.

Wicewojewoda podkreśliła także, że zarówno Okrągły Stół wybory z 1989 roku to wynik działań i poświęcenia, często własnego życia, działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który jako pierwszy, w tak mocny i zdecydowany sposób zaczął wołać o podstawowe ludzkie prawo, jakim jest wolność.

Podczas spotkania, Maciej Musiał, ówczesny szef sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, przekazał uczestnikom uroczystości zapisy archiwalnych nagrań sprzed 30 lat, dokumentujące wypowiedzi działaczy opozycji. Uroczystość uświetnił wykład o wyborach czerwcowych w Wielkopolsce i sytuacji geopolitycznej, wygłoszony przez profesora Konrada Białeckiego.

poznan.uw.gov.pl

Fot. Rozmowy, wspomnienia i refleksje o przygotowaniach, przebiegu i efektach wyborów czerwcowych były kontynuowane podczas spotkania towarzyskiego, na które do hotelu „Ikar” zaprosiła  wielkopolska „Solidarność”.