Solidarność Wielkopolska - Apel o powrót do negocjacji
Apel o powrót do negocjacji
Poniedziałek 26 marca 2012

„Solidarność” wezwała rząd do wstrzymania projektowanych zmian wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę i zrównujących ten wiek dla kobiet i mężczyzn oraz do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zdaniem Związku mechaniczne podnoszenie wieku emerytalnego nie jest reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

„Komisja Krajowa uważa, że najważniejszym elementem reformy emerytalnej powinna być Narodowa Strategia Demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat będzie w stanie odwrócić niekorzystne trendy demograficzne, będące jedną z istotnych przyczyn zapaści systemu emerytalnego. Niezbędne jest także podjęcie działań na rzecz wydłużenia rzeczywistego wieku aktywności zawodowej i podniesienia zdrowotnych możliwości do wykonywania pracy osób w wieku okołoemerytalnym” - napisano w stanowisku przyjętym 21 marca w Kielcach.

Związek wskazuje konkretne obszary działania, wokół których powinna się toczyć debata o rzeczywistej reformie emerytalnej. Należy:

• ujednolicić i uzależnić wysokość składek na ubezpieczenie społeczne od rzeczywistych dochodów,

• stworzyć mechanizmy motywujące do wydłużenia aktywności zawodowej,

• uszczelnić system ubezpieczeń rolniczych,

• ograniczyć samozatrudnienie i stosowanie umów śmieciowych, od których odprowadza się niskie składki,

• ustabilizować zatrudnienie ludzi młodych i stworzyć bezpieczne warunki pracy dla osób starszych,

• zapewnić efektywną opiekę zdrowotną i profilaktykę zawodową,

• rozbudować systemu usług publicznych.

„S” przypomina, że 16 lutego 2012 r. Komisja Europejska przyjęła „Białą Księgę - plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur”, w której zapisano, że zmiany w systemach emerytalnych powinny być przeprowadzane w dialogu z partnerami społecznymi, a możliwość wydłużenia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę musi być uzależniona od poziomu zatrudnienia i wielkości bezrobocia.

b