Solidarność Wielkopolska - Bezpieczniej w pracy - konkurs
Bezpieczniej w pracy - konkurs
Poniedziałek 14 maja 2012

Masz pomysł na to, aby praca była bezpieczna - weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. 

To już 40 edycja konkursu, którego celem jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: A - rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz B - prace naukowo-badawcze. Mogą w nim brać udział osoby fizyczne oraz zespoły osób złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów, mistrzów. 

Do konkursu mogą być zgłaszane opracowania już zastosowane w praktyce oraz mające pozytywną ocenę zakładu pracy, który je zastosował lub  prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce. 

Rozwiązania organizacyjne i techniczne należy zgłaszać do Rad Terenowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT w terminie do 31 maja. Natomiast prace naukowo-badawcze przyjmuje Sekretariat Konkursu do 30 czerwca przy Centralnym Instytucie Pracy w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej iMinisterstwo Gospodarki. Współorganizatorzy to m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz NSZZ „Solidarność”.   

***


Terminy zgłaszania prac:
Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 31 maja 2012 r.
Kategoria B – do Sekretariatu Konkursu – do 30 czerwca 2012 r.

Ocena prac zgłoszonych na konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie do 15 grudnia 2012 r.

Sekretariat Sądu Konkursowego:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl

 

Szczegółowe informacje: www.ciop.pl