Solidarność Wielkopolska - Chaos w poznańskiej oświacie
Chaos w poznańskiej oświacie
Poniedziałek 12 marca 2012

Reorganizacja poznańskich placówek oświatowych i przedszkoli budzi wielkie emocje. Przeciwko planowanej likwidacji wielu z nich protestują uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sprawa ta była przedmiotem obrad Zarządu Regionu Wielkopolska 27 lutego br.

„S” zwraca uwagę, że urzędnicy oświatowi i władze miasta przystąpiły do zmian organizacyjnych w oświacie bez rzetelnej analizy obecnej sytuacji i sprecyzowanego planu co do ich kształtu. Decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane po opracowaniu kompleksowego projektu zmian na poznańskim rynku usług edukacyjnych.

„Likwidacja szkół zawsze rozpala emocje wszystkich zainteresowanych stron, szczególnie pracowników i rodziców. Dlatego właśnie winna być proponowana i przeprowadzona z należytą starannością, uwzględniać dialog z wszystkimi partnerami społecznymi oraz ukazywać zasadność proponowanych zmian” – czytamy w Stanowisku ZR.

W ocenie „Solidarności” „pierwotna koncepcja reorganizacji placówek szkolnych i oświatowych przygotowana i przedstawiona przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zawierała liczne błędy statystyczne i merytoryczne. Nie dość tego - w proces likwidacji placówek oświatowych zaangażował się osobiście Prezydent Ryszard Grobelny, podważając tym samym zasadność funkcjonowania swoich służb. Koncepcja Pana Prezydenta znacznie różni się od wersji prezentowanej przez Wydział Oświaty.”

bn