Solidarność Wielkopolska - Co szykuje rząd?
Co szykuje rząd?
Poniedziałek 9 stycznia 2012

Rząd chce od 2013 r. stopniowo zrównywać i podwyższać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.

Co cztery miesiące wiek emerytalny przesuwany będzie o kolejny miesiąc, co oznacza, że z każdym rokiem każdy Polak i Polka będzie pracował dłużej o trzy miesiące. W przypadku mężczyzn poziom 67 lat zostanie osiągnięty w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040. Dla kobiety, która ma dziś 50 lat oznacza to pracę dłużej o trzy lata niż do tej pory. Dla kobiety, która ma dzisiaj 39 lat będzie to oznaczało w przyszłości pracę dłużej o 7 lat.

Jak przekonywał w swoim expose premier Donald Tusk, dłuższa praca uratuje budżet przed bankructwem, a nas uchroni od biedy na emeryturze.

Przed laty przed bankructwem systemu emerytalnego miało uchronić nas przejście na nowy system emerytalny oparty na indywidualnych kontach emerytalnych. Teraz słyszymy, że tylko długa aktywność zawodowa uchroni nas przed biedą i bankructwem.

Reformy systemu emerytalnego nie mogą podlegać arbitralnym decyzjom polityków i kaprysom rynków finansowych. W tej sprawie powinni wypowiedzieć się Polacy. Dlatego NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o poddanie pod ogólnokrajowe referendum pytania w sprawie utrzymania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych.

 

 

Nasze propozycje emerytalne

NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że podwyższenie wieku emerytalnego nie jest dobrym wyjściem dla deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych. Są inne możliwości, bardziej przyjazne.

  • Naszym zdaniem  jednym ze sposobów na poprawę kondycji systemu emerytalnego jest wzrost liczby zatrudnionych, a tym samym wzrost funduszu emerytalnego. Dlatego po stronie rządu leży obowiązek podejmowania działań i wprowadzania takich rozwiązań, które zwiększą zatrudnienie i tym samym zwiększą ilość środków w systemie emerytalnym.
  • Kolejnym koniecznym elementem poprawy kondycji funduszu jest ujednolicenie sposobu wnoszenia składki do systemu. Umowy-zlecenia, umowy o dzieło, działalność gospodarcza - te formy zatrudnienia objęte są preferencyjną stawką składki emerytalnej. Domagamy się ujednolicenia zasad.
  • „Solidarność” zdecydowanie opowiada się również za umożliwieniem łączenia czasu przebywania na emeryturze z częściową pracą zawodową, jako jednym ze sposobów opanowania rosnącego deficytu funduszu emerytalnego.
  • Zdaniem naszego Związku pozostawienie ubezpieczonym możliwości wyboru momentu przejścia na emeryturę również wpłynie na poprawę kondycji systemu.
re