Solidarność Wielkopolska - Czerwona kartka dla minister edukacji
Czerwona kartka dla minister edukacji
Poniedziałek 10 września 2018

15 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacja Narodowej odbędzie się manifestacja pracowników oświaty. Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przekształciła się w Komitet Protestacyjny.

Zdaniem związkowców dotychczasowe negocjacje prowadzone z min. Anną Zalewską mają charakter pozorowany. Rozmowy nie przynoszą żadnych rezultatów, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane. 

Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli, nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach, wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy oraz domagają się między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

 

*****

Doszło do tego, że coraz bogatszy, rozwinięty kraj o dużym wzroście gospodarczym (także wg rządzących) nie dba w należytym stopniu o edukację. Nauczyciele i pracownicy samorządowi rozpoczynający pracę mają wynagrodzenie na poziomie minimum krajowego. Wydłużono czas awansu nauczycieli. Zamrożona jest od lat kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wszystko to powoduje, że pracownicy szkół znów stają się pariasami. Dlatego mamy dość – choć zrealizowano kontrowersyjną zapowiedź likwidacji gimnazjów, wprowadzono kontrowersyjne regulacje dotyczące oceniania nauczycieli oraz dokonano znaczących, niekorzystnych, zmian w Karcie Nauczyciela. Na dodatek Pani Minister nie ma ochoty na wsłuchanie się i uwzględnianie opinii Związków Zawodowych, m. in. dotyczących organizacji nauczania indywidualnego - czytamy na stronie Organizacji Międzyzakładowej POiW Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.