Solidarność Wielkopolska - Czy będą podwyżki w DPS?
Czy będą podwyżki w DPS?
Poniedziałek 11 czerwca 2012
Fot. BN „Żądamy podwyżek, by godnie żyć”, „Władzo nie lekceważ wyborców” - pod takimi hasłami protestowali pracownicy DPS prze

Pracownicy domów pomocy społecznej w Śremie i w Parskiem domagają się podwyżek płac. W środę 30 maja ponad 80 z nich przeszło sprzed śremskiego budynku DPS pod siedzibę starostwa. Przed budynkiem, gdzie obradowała rada powiatu, odbyła się pikieta „Solidarności”.

Do zebranych wyszedł starosta śremski Piotr Ruta, któremu przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange wręczył petycję z apelem o przeznaczenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS.

„Ostatnią podwyżkę płac otrzymali oni 4 lata temu, co oznacza, że - z powodu m.in. inflacji – ich realne wynagrodzenia ulegają ciągłemu obniżaniu.

Podkreślam, że w tym czasie NSZZ „Solidarność” kilkakrotnie składał wnioski w sprawie poprawy sytuacji materialnej pracowników DPS. Z ubolewaniem stwierdzam, że żaden z nich nie został przez starostwo uwzględniony.

Pracownicy DPS służą swoją pomocą i wiedzą ludziom potrzebującym fachowej opieki i wsparcia w zmaganiach z ciężarami dnia codziennego, nierzadko wynikającymi z ich trudnej sytuacji materialnej. Tymczasem osoby, które tej pomocy udzielają często są w równie trudnej sytuacji materialnej. Dalsze utrzymywanie dotychczasowego poziomu ich wynagrodzeń jest niedopuszczalne.

Pracownicy DPS, pełniąc niezwykle ważną społecznie funkcję, mają prawo do godnych wynagrodzeń zabezpieczających przed degradacją społeczną i zawodową” - czytamy w petycji.

Według Starosty sposobem na wygospodarowanie pieniędzy na podwyżki mogłoby być np. połączenie obu DPS-ów.

Rozmowy związkowców z przedstawicielami władz samorządowych, które odbyły się 4 czerwca, nie przyniosły żadnego przełomu. Swoje stanowiska strony zawarły w protokole rozbieżności. Związkowcy będą zabiegać o spotkanie z radnymi, aby przekonać ich do uchwalenia budżetu zapewniającego wystarczające środki na funkcjonowanie DPS-ów.

b