Solidarność Wielkopolska - Dając pieniądze - nie pomagasz
Dając pieniądze - nie pomagasz
Poniedziałek 22 sierpnia 2011

W powszechnym odbiorze żebractwo stanowi szczególnie dotkliwy wyraz społecznej degradacji jednostki, jednak często jest to świadomy wybór, sposób na łatwy zarobek, a nawet - styl życia. Z tego też powodu należy zdawać sobie sprawę, że ofiarowana jałmużna niekoniecznie spożytkowana będzie na zaspokojenie podstawowych potrzeb niezbędnych do życia, ale też może przyczynić się do chęci trwania w nałogu czy wzbogacenia w sposób niegodziwy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozpoczął kolejną edycję kampanii społecznej realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2011.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości osób żebrzących o  możliwych formach pomocy oraz konsekwencji żebrania, zwiększenie świadomości osób wspierających osoby żebrzące oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby doświadczające problemów społeczno-ekonomicznych.

Zamiarem kampanii jest dotarcie z przekazem do społeczeństwa Poznania, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów, a co za tym idzie, podniesienie świadomości na temat przedmiotu kampanii. Tegoroczna edycja kampanii, będąca kontynuacją ubiegłorocznej, ma uświadomić mieszkańcom Poznania i turystom, że dawanie pieniędzy nie zawsze jest skuteczną formą pomocy, że można pomagać rozsądniej. Ma ona uświadomić, w jaki sposób wspierać potrzebujących, nie dając pieniędzy.

W Poznaniu działa wiele instytucji i organizacji pozarządowych specjalizujących się w efektywnym wspieraniu osób ubogich, chorych, bezdomnych czy w każdy inny sposób będących w potrzebie.

Działania realizowane w ramach tegorocznej kampanii kierowane są do mieszkańców i turystów, bywalców restauracji i przyrestauracyjnych ogródków w okolicy Starego Rynku, klientów centrów handlowych, a także do kierowców. AD

 

 

Ramka:

Poradnik dla Przechodnia

1. Każdy przypadek żebrania należy rozpatrywać indywidualnie.

2. W sytuacji spotkania osoby proszącej o datki pieniężne nie trzeba ofiarowywać jej pieniędzy, raczej należy próbować zaoferować inną formę pomocy.

3. Kiedy dana osoba, żebrze zbierając pieniądze na jedzenie, można zaproponować jej podarowanie czegoś do jedzenia.

4. Każdorazowo w sytuacji spotkania osoby żebrzącej można zgłosić ten fakt pod bezpłatny numer infolinii 0 800 440 450. Interwencja będzie przyjęta lub  przekazana zostanie informacja, w jaki sposób danej osobie pomóc czy jak w konkretnej sytuacji zareagować.

5. Kiedy obserwowana sytuacja żebrania z jakiegokolwiek powodu nas niepokoi (np. uczestniczy w niej dziecko - w sposób czynny lub bierny, żebrząca osoba jest nachalna, agresywna, stwarza zagrożenie zdrowia czy życia swego i innych osób), należy również zgłaszać ten incydent Straży Miejskiej (986) czy Policji (997).