Solidarność Wielkopolska - Emigracja zarobkowa młodych
Emigracja zarobkowa młodych
Środa 16 sierpnia 2017

Emigracja zarobkowa młodych była tematem kolejnej Debaty Jedynki, którą na antenie Polskiego Radia przeprowadziła Anna Grabowska. Ze swoimi gośćmi - Marcinem Gallo (NSZZ Solidarność), Jakubem Gontarkiem (Konfederacja Lewiatan) i Piotrem Mazurem (NZS) zastanawiała się czy to naturalny proces. Czy powstrzymywać ludzi przed emigracją zarobkową?

- Dla mnie, to naturalne zjawisko, bo podróżujemy w miejsca, gdzie możemy więcej zarabiać i rozwijać się – mówił Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan. Gość Jedynki przyznał jednak, że jest to swoisty drenaż mózgów, bo tracimy pracowników najlepiej wykształconych.

Marcin Gallo przypomniał, że w Polsce największą grupą, która chce emigrować, są osoby ze średnim wykształceniem. - To nam pokazuje, że rynek pracy poprawia się, bezrobocie spada, warunki pracy i płacy stają się bardziej atrakcyjne dla pracowników i chęć pozostania w kraju jest większa.  Gallo dodał, że widoczny jest spadek liczby osób z wykształceniem zawodowym deklarujących chęć wyjazdu, czyli tych pracowników, których nam teraz brakuje na rynku. Spada też chęć emigracji wśród ludzi z wyższym wykształceniem.

Piotr Mazur z NZS podkreśla, że mówiąc o emigracji trzeba zauważyć dwa jej rodzaje. – Wśród studentów mamy migrację w większości sezonową, czyli wyjazdy wakacyjne, do prac dorywczych, natomiast najwyższa stała migracja występuje wśród osób z wykształceniem maturalnym, bez planów studiowania, za to z celem wyjazdu jako środkiem do poprawy jakości życia – wyjaśnia Mazur.

Całą rozmowę można wysłuchać na stronie: www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1812474,Emigracja-zarobkowa-mlodych-To-naturalny-proces

 

Praktyki i staże studenckie

Wyniki badań banku Citi Handlowy na temat praktyk i staży zawodowych pokazują, że nadal występuje zjawisko darmowych praktyk. 71% studentów przyznało, że nie otrzymało jakiegokolwiek wynagrodzenia za praktykę. W grupie osób, które odbyły płatną praktykę, dominowało wynagrodzenie w przedziale od 500 do 1000 zł (40% respondentów). Na pozytywną ocenę zasługuje fakt, że rośnie jakość merytoryczna praktyk, ponieważ 75% osób podkreśla zadowolenie z praktyk, a wśród powodów wymienia się zdobycie doświadczenia oraz nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze.
Pełne wyniki badania można znaleźć na stronie internetowej: http://www.citibank.pl/…/pol…/files/student-a-pracodawca.pdf


Za: www.solidarnosc.org.pl