Solidarność Wielkopolska - Felieton
`
1. Głos prywatny w sprawach publicznych - 154 Poniedziałek 9 stycznia 2012

Ponad sto pięćdziesiąt  razy głosem prywatnym wypowiadałem się na łamach ”Solidarności Wielkopolskiej” w sprawach publicznych; powstałaby z tego niemała książeczka. Ale wszystko na tej ziemi ma swój kres. Przyszedł także kres dla twórczości felietonisty. Nie dlatego, iżby autor nie chciał dalej się trudzić, także nie dlatego, by Redakcja uznała jego trud za daremny i, jak mam nadzieję, także nie dlatego, by czytelnicy nie chcieli już tych felietonów czytać. Zawsze zważałem, by mój prywatny głos był wiarygodny, w tym także na to, by moje życie prywatne i zawodowe nie dawało podstaw do podważania niezależności mego pisania. Kilka tygodni temu wróciłem do pracy w administracji publicznej. Moją powinnością stała się inna służba. To wymusiło tę niełatwą decyzję, nie można bowiem dwóm panom służyć!

2. Głos prywatny w sprawach publicznych - Orzeł wraca Poniedziałek 28 listopada 2011

Po burzy, jaka przewinęła się w polskich mediach, po gromkim nawoływaniu kibiców „Gdzie jest orzeł?” Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał się do błędu i poinformował, że już od najbliższego meczu koszulki, jakie wdzieją reprezentujący Polskę piłkarze, będzie zdobił herb Rzeczypospolitej. Ogłoszeniu tej decyzji towarzyszyły pokrętne komentarze piłkarskich bossów. Z jednej strony, że „trzeba posypać głowy popiołem”, z drugiej, że „może trzeba było tę decyzje wcześniej skonsultować”!

3. Głos prywatny w sprawach publicznych - Podział i równowaga Poniedziałek 14 listopada 2011

Wydarzeniem minionego tygodnia była niewątpliwie inauguracja prac Sejmu VII kadencji, którą zapamiętamy już choćby z tego powodu, że po raz pierwszy w historii III RP sejmową większość tworzą te same ugrupowania, które przed czterema laty sformowały rząd.

4. Głos prywatny w sprawach publicznych - Opinie i decyzja Poniedziałek 24 października 2011

Dwaj prokuratorzy w stanie spoczynku postanowili skorzystać z przysługującego im jako obywatelom biernego prawa wyborczego i wzięli udział w wyborach do Sejmu. Co prawda Konstytucja w art. 103 stanowi, że „Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie (…) nie mogą sprawować mandatu poselskiego”, ale Krajowa Rada Prokuratury we wrześniu wydała opinię, że prokurator w stanie spoczynku „w razie wyboru do pełnienia funkcji posła (…) nie musi zrzekać się swego stanowiska i zachowuje należne uposażenie”.

5. Głos prywatny w sprawach publicznych - Gazowe miraże Poniedziałek 26 września 2011

Od czasu, gdy wiosną amerykańska Agencja Informacji Energetycznej ogłosiła, że w polskich skałach łupkowych może być 5,3 bln m3 gazu, stał się on modnym tematem marzeń. W niedzielę pod Wejherowem, gdzie od grudnia  prowadzone są wiercenia rozpoznawcze, pojawił się Premier by ogrzać nieco Polaków ciepłem gazu zapalonego specjalnie na tę okazję przez wiercącą tam państwową firmę. Aby efekt dobrostanu był pełniejszy, Premier zapowiedział, że za 25 lat Polska będzie gazowo samowystarczalna, a tych, których tak odległa perspektywa już nie interesuje, pokrzepił informacją, że z gazu da się wyciągnąć pieniądze, które zapewnią w przyszłości wypłaty emerytur.

6. Głos prywatny w sprawach publicznych - Teza Juliusza B. Poniedziałek 12 września 2011

Powołanie Juliusza B. na prezesa Telewizji Polskiej nieco mnie zaniepokoiło. Pamiętam bowiem, jak przed dwunastu laty w aureoli „przyzwoitego człowieka Unii Wolności” został on przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która miała „stać na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji” oraz dbać o to, by telewizja państwowa, od niedawna zwana już publiczną, była obiektywna. W ciągu czterech lat przewodniczenia Radzie Juliusz B. może i nie stracił nimbu przyzwoitości, ale wyszedł na pożytecznego idiotę po tym, jak przy okazji afery Rywina okazało się, iż był listkiem figowym dla sekretarza Rady, który wraz z „grupą trzymającą władzę” budował lewicowy ład  w eterze.

7. Głos prywatny w sprawach publicznych - Prokuratura i twiplomacja Poniedziałek 22 sierpnia 2011

We wtorek - 23 sierpnia - po raz pierwszy obchodzony będzie, ustanowiony m.in. z inicjatywy Polski, Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Uroczystości z udziałem ministrów sprawiedliwości państw Unii Europejskiej odbędą się w Warszawie.

8. Głosy prywatny w sprawach publicznych - Bieda Polaków Poniedziałek 8 sierpnia 2011

Główny Urząd Statystyczny opublikował badania ubóstwa Polaków które, podobnie jak w latach poprzednich, wiąże się z bezrobociem, wielodzietnością i niepełnosprawnością, a także zdecydowanie częściej dotyka mieszkańców wsi niż miast, zwłaszcza dużych.

9. Głos prywatny w sprawach publicznych - Państwowa Komisja Wyborcza Poniedziałek 25 lipca 2011

1 sierpnia, po sześciomiesięcznym vacatio legis, wchodzi w życie Kodeks wyborczy. Wchodzi z pewnymi kłopotami, bo był on już po uchwaleniu sześciokrotnie nowelizowany, a ponadto stał się przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Potem prezydent zapowiedział przed czasem termin wyborów, mimo iż przepisy precyzyjnie wskazują, kiedy powinien to uczynić. Czego nikt - i słusznie - nie kontestował.

10. Głos prywatny w sprawach publicznych - Wolność znieważania Poniedziałek 11 lipca 2011

Trybunał Konstytucyjny zajmował się sprawą zgodności z Konstytucją przepisu art. 135, par. 2 Kodeksu karnego, który stanowi, że kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

11. Głos prywatny w sprawach publicznych - Koniec przydatności Poniedziałek 13 czerwca 2011


Sąd koleżeński PO podtrzymał decyzje o wykluczeniu posła Roberta W. z szeregów partii rządzącej. Szczegółowe uzasadnienie nie jest szerzej znane, lecz generalnie poszło o niefortunną wypowiedź posła do kamery, którą po kilkunastu dniach wyszperały bystre oczy fachowców z TVN, by uczynić z niej hit sezonu.

12. Głos prowatny w sprawach publicznych - Trudna budowa samorządności Poniedziałek 23 maja 2011

14 maja 2011 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu XX-lecia Ruchu Komitetów Obywatelskich. Jej organizatorem była Krajowa Konferencja Komitetów Obywatelskich. Spotkanie miało się odbyć 17 kwietnia 2010 r., lecz z oczywistych powodów zostało wówczas odwołane.

13. Głos prywatny w sprawach publicznych - Flaga Poniedziałek 9 maja 2011

Dawno Poznań nie był tak udekorowany flagami w barwach narodowych, jak w pierwszych dniach maja. Stało się tak zapewne dlatego, iż owo triduum rozpoczęło się nie tyle, jak zawsze, Świętem Pracy, co beatyfikacją Jana Pawła II.

14. Głos prywatny w sprawach publicznych - Ludobójstwo Wtorek 26 kwietnia 2011

Terminu „ludobójstwo” użył po raz pierwszy polski prawnik Rafał Lemkin w swojej wydanej w 1944 r. w USA  pracy „Rządy Osi w okupowanej Europie”.

15. Głos prywatny w sprawach publicznych - Poczucie narodowości Poniedziałek 11 kwietnia 2011

W Raporcie o stanie Rzeczypospoliej, w rozdziale zatytułowanym Wstydliwy Naród Polski PiS słusznie zauważa, iż „w polskim życiu społecznym i intelektualnym silny jest nurt odrzucający albo przynajmniej traktujący z dystansem samo pojęcie Narodu”. W tym kontekście dokument dotyka także delikatnej kwestii tzw. narodowości śląskiej, a w szczególności postulatów Ruchu Autonomii Śląska.