Solidarność Wielkopolska - Gaz nie tylko ze Wschodu
Gaz nie tylko ze Wschodu
Niedziela 12 lutego 2012

O gazie mówi się i pisze w Polsce przeważni, gdy drożeje, gdy go brakuje albo może zabraknąć. Takiemu kontekstowi sprzyja każda zmiana taryfy zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki oraz nadejście mroźnej zimy. Spadek słupka rtęci w termometrach sprzyja ponadto odnowieniu dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym kraju i uzależnieniu od dostaw z Rosji. Mniejszą uwagę, jeżeli w ogóle, poświęcają media wydarzeniom, które wiążą się ze zmianami obecnego stanu w zakresie zapewnienia dostaw odbiorcom i złamania poradzieckiego monopolu.

Miesiąc temu Mikołaj Budzanowski – Minister Skarbu Państwa dokonał we wsi Wykroty koło Zgorzelca otwarcia nowoczesnego gazociągu Jeleniów – Dziwiszów, stanowiącego istotny element programu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego na Dolnym Śląsku. Inwestycja zrealizowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umożliwia importu gazu z kierunku zachodniego i stwarza możliwość wprowadzenia realnej konkurencji na polskim rynku gazu oraz dywersyfikację dostaw.

Budowę 65-kilometrowego gazociągu poprzedziła rozbudowa przepustowości tzw. punktu pomiarowego w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej. To przejście transgraniczne daje perspektywy zakupu gazu ziemnego na konkurencyjnym rynku europejskim po cenie niższej niż oferowana przez rosyjski Gazprom. Zmodernizowany system przesyłowy na Dolnym Śląsku umożliwi import błękitnego surowca do Polski z kierunku zachodniego w ilości ok. 1,5 mld m3 rocznie. Wpłynie to na zwiększenie niezależności polskiego systemu gazowego od dostaw ze Wschodu. Dostęp do przejścia w Lasowie ma każdy uczestnik rynku, a GAZ-SYSTEM przydzielił, w otwartej procedurze, przepustowość m.in. dla PKN Orlen i Zakładów Chemicznych Police.

Uruchomienie nowego gazociągu miało charakter symboliczny. Minister Budzanowski porównał zakończoną inwestycję - w kontekście uzyskiwania przez Polskę niezależności energetycznej od Rosji - do budowanego terminala gazu skroplonego w Świnoujściu tzw. gazoportu. Powiedział, że rozpoczęła się realna integracja z zachodnim rynkiem gazu, a granica energetyczna Europy przesunęła się na wschód.

Przedsięwzięcie wpisuje się w postępującą liberalizację rynku gazu i wdrażanie modnej idei wolności wyboru gospodarczego. Do Polski płynie relatywnie tani gaz z Niemiec, niezależnie od tego gdzie go wydobyto, na przykład w Rosji, Algierii czy Katarze.

W celu zwiększenia importu niezbędne są dalsze inwestycje. GAZ- SYSTEM planuje zarówno rozbudowę przejścia w Lasowie, jak i budowę kolejnych gazociągów. Docelowo powstanie swoisty korytarz na linii Niemcy – kraje nadbałtyckie.

Stały rozwój systemu polskich gazociągów przesyłowych, integracja z systemami zagranicznymi oraz budowa gazoportu w Świnoujściu są niezbędne, gdyż w efekcie końcowym pozwolą na korzystanie z gazu przez rosnącą rzeszę klientów i na dokonywanie tańszych zakupów na rynku europejskim. Jest to istotne, gdyż rola gazu jako surowca energetycznego, a co się z tym wiąże -popyt, wciąż wzrasta.

Paweł Selan