Solidarność Wielkopolska - IPN - to już 15 lat...
IPN - to już 15 lat...
Poniedziałek 8 czerwca 2015

W czerwcu obchodzimy w Poznaniu piętnastą rocznicę powstania Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

IPN to nie tylko miejsce, w którym znajdują się i są udostępniane dokumenty komunistycznych organów bezpieczeństwa, tzw. „teczki”. W Instytucie działają cztery piony: archiwalny, edukacyjny, śledczy i lustracyjny. IPN na terenie całego kraju posiada 11 oddziałów we wszystkich miastach, w których siedziby mają sądy apelacyjne. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie ogólnopolskich projektów badawczych z historii najnowszej, do których zapraszani są wybitni specjaliści badający konkretne zagadnienia.

To właśnie efektem piętnastoletnich działań historyków IPN jest przywrócenie pamięci o żołnierzach wyklętych, zbadanie i uświadomienie olbrzymiej skali oporu społeczeństwa polskiego wobec budowanego po zakończeniu II wojny światowej komunistycznego systemu władzy. Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad monumentalnym „Atlasem polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956”,tylko kilku historyków znało historię tragicznych losów sanitariuszki Brygad Łupaszki - Danuty Siedzikówny „Inki”. Dzisiaj koszulki z jej wizerunkiem nosi młodzież, a jej historia jest często przywoływana w mediach.

Ważną kontynuacją tych działań jest portal internetowy i album „Śladami zbrodni” pod redakcją dr. Tomasza Łabuszewskiego oraz projekt prowadzony przez dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka „Poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego lat 1944-1956”, których celem jest zapewnienie ofiarom godnego pochówku.

Przeprowadzono prace poszukiwawcze na warszawskim cmentarzu powązkowskim - słynnej „Kwaterze Ł” oraz w innych miejscach w całej Polsce. Dzięki temu zidentyfikowano dotychczas szczątki 40 osób, w tym również wspomnianej Danuty Siedzikówny „Inki”. Nadal szukamy szczątków rotmistrza Witolda Pileckiego, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i 50 000 innych pochowanych w bezimiennych dołach, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych.

Podobnie intensywnie prowadzone są przez historyków IPN badania nad historią opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w latach 1976-1990. Wydajemy kolejne tomy „Encyklopedii Solidarności” zawierające tysiące biogramów i haseł oraz publikacji książkowych i popularnych na ten temat. Podczas poznańskich obchodów zaprezentowana zostanie najnowsza książka, będąca owocem wieloletnich badań dr. Przemysława Zwiernika pt. „Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu”.

Zapraszamy wszystkich chętnych na otwarcie 11 czerwca o godz. 18.00 Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich, w którym odtąd będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne: warsztaty i wykłady dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą, zwłaszcza naszego regionu.

W sobotę 13 czerwca zapraszamy na zajęcia na „Przystanku Historia” dla najmłodszych w ramach „FAMILIJNEJ SOBOTY” gdzie będzie można zagrać w turnieju gier  planszowych wydanych przez  IPN. Szczególnie warta polecenia jest gra „Polak Mały” dla dzieci od 4 do 8 lat, która uczy polskich symboli narodowych i tekstu hymnu. W sobotę będzie można także zwiedzić starym tramwajem „bimbą” historyczne miejsca związane z Poznańskim Czerwcem 1956 r. w ramach wycieczki pt. „Tramwajem przez historię najnowszą”

Na wszystkie wydarzenia jubileuszowe wstęp wolny. Zapraszamy.

dr Agnieszka Łuczak, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, IPN w Poznaniu

Szczegółowy program na stronie www.ipn.gov.pl oraz www.solidarnosc.poznan.pl.