Solidarność Wielkopolska - Jest porozumienie w MPGM
Jest porozumienie w MPGM
Poniedziałek 14 maja 2012

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy na naszych łamach o proteście pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. przeciwko planom prywatyzacji Spółki. We wrześniu kilkuset z nich manifestowało przed poznańskim ratuszem w obawie o swoje miejsca pracy oraz pogorszenie jakości obsługi lokatorów.

Po kilku miesiącach negocjacji - w kwietniu 2012 r. - związkowcy, Miasto Poznań i Zarząd MPGM S.A. zawarły Porozumienie Społeczne gwarantujące zabezpieczenie interesów pracowników. Ma ono spowodować, że „planowany proces zbycia akcji MPGM S.A. nastąpi z zachowaniem spokoju społecznego”.

Porozumienie m.in. gwarantuje zatrudnienie na dotychczasowych warunkach wszystkim obecnie pracującym niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz rodzaju umowy i obejmuje tzw. okres ochronny (60 miesięcy od dnia przeniesienia prawa własności większości akcji posiadanych przez miasto na inny podmiot). W tym okresie pracodawca utrzyma również wszystkie obecne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia socjalne.

Uzgodniono również, że przez 60 miesięcy pracodawca nie będzie zachęcał pracowników do udziału w programie dobrowolnych odejść oraz że  w ciągu 30 dni od przejęcia Spółki przez nowego właściciela każdy z pracowników otrzyma 10% podwyżkę.

Ponadto strona miejska zapewnia, że Porozumienie Społeczne będzie integralną częścią umowy sprzedaży  Spółki.

b