Solidarność Wielkopolska - Już ponad 600 000 Polaków chce referendum
Już ponad 600 000 Polaków chce referendum
Poniedziałek 23 stycznia 2012

Chociaż to wystarczająca liczba podpisów, aby złożyć w Sejmie wniosek o zwołanie referendum emerytalnego akcja trwa nadal.

Przypominamy: rząd chce od 2013 r. stopniowo podwyższać i zrównywać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. „Solidarność” opowiada się za zachowaniem obecnych rozwiązań i wzywa Polaków do popierania inicjatywy zorganizowania  referendum w tej sprawie. Mimo zebrania wystarczającej liczby podpisów akcja trwa nadal.

Jak to zrobić?

  • Z Działu Organizacyjnego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” (ul. Metalowa 7) lub ze strony internetowej www.referendumemerytalne.pl pobrać wzór wniosku poparcia dla referendum.  Wypełnione i podpisane wnioski przekazać do ZR (adres j. w.) lub oddziałów ZR w Lesznie (ul. Prochownia 25a) albo w Pile (ul. 11 Listopada 40).


Termin zbierania podpisów upływa 5 lutego 2012 r.

Do Zarządu Regionu  codziennie przychodzą dziesiątki listów z wypełnionymi wnioskami. Przekazują je nie tylko struktury Związku, ale także  inne związki i organizacje oraz indywidualne osoby. Do czasu zamknięcia numeru za referendum w całej Polsce opowiedziało się 580 000 osób (w naszym Regionie ok. 25.000). Mimo zebrania wystarczającej liczby podpisów akcja trwa nadal.
Głównym celem akcji jest oczywiście zbiórka podpisów, ale wszyscy, którzy nie zgadzają się na wydłużenie wieku emerytalnego i chcą w tej sprawie ogólnokrajowego referendum, mogą również ze strony www.referendumemerytalne.pl wysłać petycję do premiera Donalda Tuska.
Na tej samej stronie znajduje się również kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć wiek przejścia na emeryturę według zasad zapowiedzianych przez Donalda Tuska w expose.
Więcej o referendum: www.solidarnosc.poznan.pl   oraz www.referendumemerytalne.pl