Solidarność Wielkopolska - Każdy zagra na giełdzie... w Londynie
Każdy zagra na giełdzie... w Londynie
Poniedziałek 27 sierpnia 2012

Otwarte fundusze emerytalne będą inwestowały za granicą więcej niż dotychczas. To ryzykowne dla przyszłych emerytów, ostrzega NSZZ „Solidarność”.

Możliwość inwestowania 30 proc. aktywów za granicą daje funduszom znowelizowana ustawa o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Podwyższenie z 5 do 30 proc. limitu środków, jakie OFE mogą ulokować za granicą oceniamy negatywnie. To narażenie na większe ryzyko oszczędności ubezpieczonych – mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK NSZZ „S”.

„Solidarność” zwraca uwagę, że OFE obracają środkami z kapitałowej części składki na ubezpieczenie społeczne w obowiązkowym, a nie dobrowolnym systemie ubezpieczenia społecznego. Tym bardziej państwo powinno gwarantować bezpieczeństwo funduszy, z których będą wypłacane przyszłe emerytury. 

Zdaniem Związku w takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających wpływ członków Otwartych Funduszy Emerytalnych na ochronę gromadzonego za pośrednictwem OFE ich kapitału emerytalnego, np. przez utworzenie subfunduszy o różnym profilu ryzyka z zachowaniem prawa wyboru wskazanego modelu inwestowania w całym okresie oszczędzania. 

Szczególną ochroną powinny być objęte środki zgromadzone w OFE w okresie bezpośrednio poprzedzającym przejście na emeryturę. – Na dwa do pięciu lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE powinny być lokowane w subfunduszu o małej skali ryzyka inwestycyjnego - tłumaczy H. Nakonieczny. 

Dotychczas OFE mogły przeznaczyć na zagraniczne inwestycje jedynie 5 proc. swoich aktywów. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał to za niezgodne z prawem unijnym i nakazał Polsce zmianę prawa.

k