Solidarność Wielkopolska - Konsultacje ruszyły: Jedyny pomysł rządu - dłuższa praca
Konsultacje ruszyły: Jedyny pomysł rządu - dłuższa praca
Poniedziałek 27 lutego 2012

„Solidarność” otrzymała do konsultacji projekt ustawy dotyczącej podwyższenia wieku emerytalnego. Na zaopiniowanie ma 30 dni.  

- Już po wstępnej analizie  należy stwierdzić, że ustawodawca skupił się jedynie na wydłużaniu wieku emerytalnego. Brakuje natomiast propozycji, które znacznie szybciej poprawiłyby sytuację systemu ubezpieczeń społecznych. Na przykład uzależnienie składek od faktycznie osiąganych dochodów w przypadku osób samozatrudnionych - mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK odpowiedzialny za dialog społeczny.

Projekt rządowy zakłada podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn aż do 67 lat. Podnosząc obecnie obowiązujący wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. co cztery miesiące o 1 miesiąc, poziom 67 lat zostałby osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Zdaniem projektodawców wydłużanie aktywności zawodowej to konieczność, jeśli wysokość świadczeń wypłacanych przyszłym emerytom miałaby być zbliżona do świadczeń wypłacanych obecnie. Zagrożeniem dla przyszłości systemu emerytalnego są natomiast: niekorzystna relacja między liczbą osób aktywnych zawodowo a osobami pobierającymi świadczenia emerytalne oraz coraz niższa liczba urodzeń. 

- Przedstawione uzasadnienie nie przekonuje nas. Mamy obawy, że wydłużenie wieku emerytalnego nie będzie obojętne dla sytuacji demograficznej może ją nawet pogorszyć. Nie kwestionujemy faktu, że sytuacja demograficzna jest trudna, dlatego chcemy rozmawiać o systemie emerytalnym kompleksowo. Tymczasem ustawa nie przewiduje żadnych działań na rynku pracy, np.  poprawiających sytuację osób starszych – stwierdza Henryk Nakonieczny. 

Projekt ustawy można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,5698,rozpoczynamy-konsultacje-reformy-emerytalnej