Solidarność Wielkopolska - Lekcje z ZUS
Lekcje z ZUS
Poniedziałek 9 października 2017

W tym roku już po raz czwarty Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”.

Materiały dydaktyczne do projektu powstały przy współpracy z metodykami nauczania. Wszystkie – przeznaczone zarówno dla uczniów jak i nauczycieli - są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl/LekcjezZus/Materialy.aspx.

Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych, systemem emerytalnym, świadczeniami związanymi z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń i zasadami prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń społecznych.

Uczniowie, którzy przystąpią do projektu mogą wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców finałowego etapu czekają atrakcyjne nagrody indeksy, laptopy, tablety.

Warunkiem udziału w olimpiadzie jest zgłoszenie szkoły do olimpiady do 13 listopada 2017 r.

Realizację projektu w województwie wielkopolskim koordynują oraz udzielają szczegółowych informacji:

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej.

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl/edukacja