Solidarność Wielkopolska - Lubelski Lipiec 1980
Lubelski Lipiec 1980
Poniedziałek 25 lipca 2011

8 lipca 1980 w WSK Świdnik załoga rozpoczęła strajk, który szybko rozprzestrzenił się na cały region. Po raz pierwszy w historii PRL władza komunistyczna została zmuszona do podpisania porozumienia. Był to sygnał dla pracowników w innych częściach kraju, że możliwe jest przełamanie bariery strachu po krwawych wydarzeniach Grudnia 1970 r. oraz Czerwca 1976 r. Był to początek protestów, które w sierpniu doprowadziły do powstania „Solidarności”. 

Postulaty protestujących miały nie tylko charakter ekonomiczny. Przez ich realizację chciano zniwelować dysproporcje płacowe, uzyskać poprawę warunków socjalno-bytowych oraz zrekompensować podwyżki.

Żądano pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych marnotrawstwa i nadużyć, zmniejszenia biurokracji oraz likwidacji przywilejów przez stworzenie jednolitego systemu emerytalnego, ustalenia jednakowych kryteriów przydziału mieszkań, samochodów itp. Domagano się likwidacji korupcji i wprowadzenia rotacji kadry na stanowiskach państwowych. Zgłaszano również postulaty, które śmiało można nazwać politycznymi. W Lokomotywowni żądano nowych wyborów do władz związków zawodowych i niezależnych rad pracowniczych, a w FSC wolnej prasy.

Organizacja lipcowych protestów miała zdecydowanie inny charakter niż dotychczas. Pracownicy zrezygnowali z wychodzenia na ulicę, gdzie mogli zostać łatwo spacyfikowani, zamknęli się w swoich zakładach. Taktyka ta po raz pierwszy w PRL została z powodzeniem zastosowana podczas protestów lubelskich,  a następnie wykorzystana w czasie strajków Sierpniowych.

Strajki Lubelskie trwały do 25 lipca. Łącznie protestowało ponad 150 zakładów i ok. 50 tys. osób. 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/lublin